Jekerstudio

De Jekerstudio – European Centre for Performing Arts is als projectorganisatie onderdeel van de Toneelacademie Maastricht. De Jekerstudio is een plek waar jong Europees theatertalent terecht kan voor verdieping van en reflectie op een internationale beroepspraktijk. Dit wordt onder meer gerealiseerd door de organisatie van masterclasses, workshops en vakinhoudelijke conferenties en festivals.

De Jekerstudio is een internationale projectorganisatie van de Toneelacademie Maastricht. Sinds haar oprichting in 1986 heeft de Jekerstudio zich geprofileerd en een reputatie verworven als een plek waar jong Europees theatertalent terecht kan voor verdieping van en reflectie op een internationale beroepspraktijk.

De opzet is even simpel als succesvol: jonge talentvolle podiumkunstenaars werkten aan hun ontwikkeling met coaching van of in confrontatie met oudere internationaal succesvolle collega's, die hun sporen als docent, theatermaker of acteur/zanger reeds hebben verdiend.

Theater bestaat uiteindelijk in de directe ontmoeting met publiek. De relatie van de theatermaker met zijn publiek is niet alleen een kwestie van marketing en publiciteit, maar vooral een ook een artistieke vraag: wat wil ik spelen; hoe spelen we het en welke plek in de stad is daar geschikt voor. Deze artistieke vragen staan centraal bij de zoektocht naar een vitaal theater dat opereert in het centrum van de samenleving. Jonge theatermakers zijn geïnteresseerd en gepassioneerd met deze vragen bezig. Zij hebben een eigenzinnig engagement met theater dat de morele kwestie van hun tijd en hun toekomst aan de orde stelt.

De Jekerstudio heeft een eigen stichting ten behoeve van de fondsenwerving voor projecten. In dit bestuur hebben de volgende personen zitting:

mevr. O. Wolfs
Oud-gedeputeerde van de Provincie Limburg

drs. J.W. Bertens
Vrml. lid van het Europees Parlement

dr. ir. J.T. Mommaas
Hoogleraar vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit Tilburg

Prof. dr. L. M.G. Curfs
Hoogleraar Verstandelijke Handicap Universiteit Maastricht
Directeur Gouverneur Kremers Centrum

drs. L.J.M. Swinkels
Directeur Toneelacademie Maastricht